гіроскоп

УДОСКОНАЛЕННЯ НАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПРИСТРОЮ ДЕФЕКТОСКОПІЇ ПІДЗЕМНИХ ТРУБ

У цій статті розглядається проблема шуму та дрейфу мікроелектромеханічних гіроскопів та їх вплив на точність вимірювань в інженерних застосуваннях. Запропоновано використання комплементарного фільтру для поєднання інформації з акселерометра та гіроскопа з метою зменшення неточностей. Дослідження показують, що акселерометр має кращу повторюваність результатів, що важливо для отримання стабільних вимірювань. У той же час, гіроскоп може бути більш ефективним у вимірюванні поступальних рухів.

Автоматизація вимірювань у механічному гірокомпасі

Мета роботи полягає у розробці автоматизованої вимірювальної системи в механічному гірокомпасі за допомогою спеціально розробленого апаратного та програмного забезпечення для того, щоб полегшити експлуатацію приладу та мінімізувати похибки спостерігача. Розроблений комплекс передбачає автоматизацію лише для часового методу, так як для методу поворотної точки необхідно постійно контактувати з навідним гвинтом тахеометра.