часові серії GNSS станцій

Вплив неприпливного атмосферного навантаження на великі інженерні споруди

У роботі проаналізовано висотний зсув ГНСС пунктів великого інженерного об’єкту зумовлений неприпливним атмосферним навантаженнями (NTAL). Об’єктом дослідження є Дністровська ГЕС-1 та її ГНСС-мережа моніторингу. Вихідними даними є RINEX-файли 14 ГНСС станцій Дністровської ГЕС-1 і 8 перманентних ГНСС станцій у радіусі 100 км, модель NTAL завантажена з репозиторію Німецького дослідницького центру геонаук GFZ за 2019-2021 роки та матеріали щодо геологічної будови об’єкту.

Метод виявлення короткотривалих зміщень земної поверхні за статистичним аналізом часових серій ГНСС станцій

Короткотривалі геодинамічні зміщення земної поверхні на сьогодні недостатньо вивчені, адже їх однозначна ідентифікація є досить складною задачею. Такі геодинамічні процеси можна помітити розглядаючи ряди спостережень GNSS станцій тривалістю до 2 місяців, а при порівнянні річних рядів ці зміщення координат візуально практично непомітні. З метою пошуку таких короткотривалих геодинамічних зміщень земної поверхні у цій роботі розроблений метод їх виявлення за статистичним аналізом часових серій GNSS станцій.