стратегічна екологічна оцінка

Використання нечіткої оцінки впливу для оцінювання якості середовища

Метою дослідження є розроблення моделей нечіткої оцінки впливу природних та антропогенних впливів, які дають можливість інтегрувати в собі різні за своєю фізичною природою фактори, що в свою чергу дає можливість приведення їх до єдиної системи оцінювання стану довкілля та порівняння стану різних оцінюваних територій. Методика. Основу запропонованого моделювання складає традиційний підхід до проектування таких моделей, що включає рівні концептуального, логічного та фізичного моделювання.

STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT IN CONJUNCTION WITH ASSESSMENT OF IMPACTS ON ENVIRONMENT

The tool for supporting the strategic environmental assessment of large-scale territorial entities’ and urban ecosystems’ development projects is presented In the paper. The concept of environmental impact assessment is used for the development of this tool. The use of the industrial objects’ ecological risk indicators for environmental safety estimation is suggested.