half-metal

Спін-поляризовані електронні та магнітні властивості селеніду цинку, сильно легованого хромом

На першому етапі методом оптимізації було знайдено структуру кристала ZnSe, легованого атомами хрому (ZnCrSe). На другому етапі електронні властивості цього матеріалу були оцінені в рамках двох підходів. Обмінно-кореляційні функціонали, включені в розрахунки, базуються на узагальненому градієнтному наближенні (GGA) та гібридному функціоналі PBE0. Підхід GGA забезпечує металевий стан для електронів зі спіном вгору, а для протилежної орієнтації спіна матеріал ZnCrSe є напівпровідником із шириною забороненої зони 2,48 еВ.