агломерація

Вплив модифікації поверхні на структурні та термічні властивості нановуглеців різної розмірності

Багатошарові вуглецеві нанотрубки та графітові нанопластинки були функціоналізовані через обробку кислотою з метою подолання проблеми агломерації. За допомогою інфрачервоної спектроскопії з перетворенням Фур’є показано хімічну модифікацію нановуглеців, а загальний зв’язок між хімічною обробкою та популяцією дефектів проаналізовано Раман-спектроскопією. Інформацію про втрату маси та домішки отримано термогравіметричним аналізом. Рентгенівська дифракція показала вплив обробки кислотою на фізичні стани нановуглеців, у тому числі на кристалічну текстуру.

АГЛОМЕРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ПРИМІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ВЕЛИКИХ МІСТ УКРАЇНИ

Стаття є результатом аналітичного дослідження формування
взаємовідносин між містом та приміською зоною. Спроба визначити головні
фактори, які можуть бути закладені в майбутню стратегію збалансованого
розвитку та уникнути ряду негараздів при формуванні групових форм розселення в
зоні впливу великих міст. Процеси децентралізації системи управління є соціально-
економічним потенціалом створення системи спільних інтересів розвитку, а не
руйнування як міст так і приміської зони. В матеріалах дослідження