зеленений каркас.

ОЗЕЛЕНЕННЯ ЛЬВОВА: ПОГЛЯД КРІЗЬ ІСТОРІЮ

У статті за допомогою методу історичного аналізу досліджено розвиток міських озе­ленених територій Львова, виділено основні періоди розвитку, що тісно пов’язані з історичними подіями у місті, виявлено чинники впливу на формування кожного з них. На основі статистичних даних щодо озеленених площ, площі міста і кількісті населення досліджено певні особливості кожного періоду.