примус в кримінальному процесі

ПРОБЛЕМА ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ ПІДОЗРЮВАНОГО (ОБВИНУВАЧЕНОГО) В СВІТЛІ ДІЇ ПРАВИЛА NEMO SE IPSUM ACCUSARE TENETUR ТА В КОНТЕКСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Стаття присвячена проблемним питанням пред’явлення для впізнання з метою ідентифікації обвинуваченого (підозрюваного) в кримінальних провадженнях за кримінальним процесуальним законодавством Польщі в світлі дії правила nemo se ipsum accusare tenetur (ніхто не зобов’язаний сам себе обвинувачувати), а також в контексті застосування примусу в кримінальному процесі. Зокрема, ґрунтовно досліджуються процесуальні та криміналістичні аспекти пред’явлення для впізнання як слідчої (розшукової) дії та як способу отримання доказів в кримінальному провадженні.