employment of people with disabilities

Проблеми підвищення якості соціальних послуг у процесі поглиблення міжнародної співпраці вітчизняних та польських підприємств

У статті проаналізовано динаміку чисельності людей із інвалідністю в Україні, зокрема по групах, та окремо дітей із інвалідністю, надання послуг Державною службою зайнятості особам із інвалідністю, у тому числі у Львівській області. Встановлено основні проблеми, які зумовлюють невисоку якість соціальних послуг та напрями їх вирішення й уникнення наслідків. Подано порядок створення та розвитку соціальних послуг за етапами, визначено фактори впливу зовнішнього і внутрішнього середовища. Визначено основні передумови отримання якісних соціальних послуг населенням.