learning speed

Багатошарові нейронні мережі – як детерміновані системи

В роботі проведено дослідження впливу швидкості навчання (η) на процес навчання багатошарової нейронної мережі. Програма для багатошарової нейронної мережі була написана на мові Python. Швидкість навчання розглядалась як постійна величина і визначалась її оптимальна величина при якій досягалось найкраще навчання. Для аналізу впливу швидкості навчання використовувалась логістична функція, яка описує процес навчання.