вертикальні деформації

Вплив неприпливного атмосферного навантаження на великі інженерні споруди

У роботі проаналізовано висотний зсув ГНСС пунктів великого інженерного об’єкту зумовлений неприпливним атмосферним навантаженнями (NTAL). Об’єктом дослідження є Дністровська ГЕС-1 та її ГНСС-мережа моніторингу. Вихідними даними є RINEX-файли 14 ГНСС станцій Дністровської ГЕС-1 і 8 перманентних ГНСС станцій у радіусі 100 км, модель NTAL завантажена з репозиторію Німецького дослідницького центру геонаук GFZ за 2019-2021 роки та матеріали щодо геологічної будови об’єкту.