повітря

CONDITION AND QUALITY OF THE AIR OF THE CHERNIVTSI REGION

The question of rating of the condition of the air in the regions of Ukraine is very relevant. An important component is the choice of the optimal rating method. The purpose of the work is to review methodological approaches to the rating of the condition of atmospheric air (on the example of the city of Chernivtsi). The results of the calculation of CAPI and I5 showed that the maximum was noted in 2017 due to abnormally high concentrations of phenol, the minimum was in 2018.

Розроблення пристрою для утримування голки з сорбентом hkust-1 для відбору проб і аналізу btex в повітрі

Вперше розроблений пристрій для утримування голки (NTD) з сорбентом HKUST-1 (металоорганічний каркас на основі Cu), який призначений для відбору проб та аналізу бензену, толуену, етилбензену та ксилену (BTEX) в атмосферному повітрі. Синтезований за допомогою електрохімічного процесу адсорбент HKUST-1 розташований у голці 22 розміру. Для забезпечення різних концентрацій BTEX шприцева помпа підключена до скляної камери для впорскування сполук BTEX з певною швидкістю.