пристрій для утримування голки

Розроблення пристрою для утримування голки з сорбентом hkust-1 для відбору проб і аналізу btex в повітрі

Вперше розроблений пристрій для утримування голки (NTD) з сорбентом HKUST-1 (металоорганічний каркас на основі Cu), який призначений для відбору проб та аналізу бензену, толуену, етилбензену та ксилену (BTEX) в атмосферному повітрі. Синтезований за допомогою електрохімічного процесу адсорбент HKUST-1 розташований у голці 22 розміру. Для забезпечення різних концентрацій BTEX шприцева помпа підключена до скляної камери для впорскування сполук BTEX з певною швидкістю.