класифікація будівель і споруд Ф.Фельнера і Г.Гельмера; розвиток принципів; рекомендаціЇ і використання актуальних типів промислових будівель; повоєнне проєктування і будівництво в Україні.

АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПІВ АРХІТЕКТУРНОЇ ТИПОЛОГІЇ СПІЛКИ Ф.ФЕЛЬНЕРА І Г.ГЕЛЬМЕРА ДЛЯ ШВИДКОЇ ВІДБУДОВИ ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ УКРАЇНИ ПІСЛЯ ВІЙНИ З РФ

У статті висвітлені принципи формування архітектури будівель і споруд спілки архітекторів Ф.Фельнера і Г.Гельмера і, зокрема, типів, використання яких є актуальним для швидкої відбудови промислових об’єктів в умовах сучасної України після війни з рф.