electromagnetic waves scattering

Розсіяння плоских хвиль відкритою дугою із різними граничними умовами на її сторонах

У роботі розглянуто підхід до чисельного моделювання проблеми розсіяння електромагнітних плоских хвиль на незамкнутій дузі із різними граничними умовами на її сторонах. Відповідна змішана крайова задача зводиться до системи двох сингулярних і гіперсингулярних інтегральних рівнянь. Запропоновано та проаналізовано метод колокації для отримання числових розв’язків отриманих рівнянь. Наведено характеристики поперечного перерізу розсіяння для різних значень кривизни дуги.