логічне дерево

МЕТОД СИНТЕЗУ ЛОГІЧНИХ ДЕРЕВ КЛАСИФІКАЦІЇ НА ПІДСТАВІ СЕЛЕКЦІЇ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ОЗНАК

Розглянута загальна задача побудови логічних дерев класифікації та розпізнавання дискретних об'єктів. Об'єктом даного дослідження є логічні дерева класифікації. Предметом дослідження є актуальні методи та алгоритми побудови логічних дерев класифікації. Метою роботи є створення простого та ефективного методу побудови моделей розпізнавання на підставі дерев класифікації для навчальних вибірок дискретної інформації, який характеризується елементарними ознаками в структурі синтезованих логічних дерев класифікації.

ПРОБЛЕМА ЗБІЖНОСТІ ПРОЦЕДУРИ ПОБУДОВИ КЛАСИФІКАТОРІВ У СХЕМАХ ЛОГІЧНИХ І АЛГОРИТМІЧНИХ ДЕРЕВ КЛАСИФІКАЦІЇ

Розглядається проблема збіжності процедури синтезу схем класифікаторів у методах логічних і алгоритмічних дерев класифікації. Запропонована верхня оцінка складності схеми дерева алгоритмів у задачі апроксимації масиву реальних даних набором узагальнених ознак з фіксованим критерієм зупинки процедури розгалуження на етапі побудови дерева класифікації. Даний підхід дає змогу забезпечити необхідну точність моделі, оцінити її складність, знизити кількість розгалужень та досягти необхідних показників ефективності.