начальна вибірка

ПРОБЛЕМА ЗБІЖНОСТІ ПРОЦЕДУРИ ПОБУДОВИ КЛАСИФІКАТОРІВ У СХЕМАХ ЛОГІЧНИХ І АЛГОРИТМІЧНИХ ДЕРЕВ КЛАСИФІКАЦІЇ

Розглядається проблема збіжності процедури синтезу схем класифікаторів у методах логічних і алгоритмічних дерев класифікації. Запропонована верхня оцінка складності схеми дерева алгоритмів у задачі апроксимації масиву реальних даних набором узагальнених ознак з фіксованим критерієм зупинки процедури розгалуження на етапі побудови дерева класифікації. Даний підхід дає змогу забезпечити необхідну точність моделі, оцінити її складність, знизити кількість розгалужень та досягти необхідних показників ефективності.