мета правового регулювання

Забезпечення державного суверенітету у сфері інформаційних відносин

У статті розкриваються проблеми забезпечення державного суверенітету у сфері інформаційних відносин. Актуальність теми зумовлена необхідністю реалізації Стратегії інформаційної безпеки України, що вимагає проведення теоретико-правових досліджень забезпечення державного суверенітету у сфері інформаційних відносин. Вказано, що державний суверенітет в інформаційному просторі реалізується за допомогою інформаційної функції держави та її інформаційної політики.