planning tasks

ПІДВИЩЕННЯЖИТТЄСТІЙКОСТІ ЯК КЛЮЧОВА ІДЕЯ Й ВИМОГА ПРОСТОРОВОГО РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЛЬВОВА

Війна в Україні вивела на пріоритетне місце питання життєстійкості. Життєстійкість міст трактується авторами як: якість системи, яка дає змогу їй витримувати зміни параметрів зовнішнього середовища, відмінних від розрахункових; здатність системи впоратися з агресивними процесами в середовищі з мінімальними збитками чи втратою функціональності; зберігати умови життя й діяльності мешканців у ситуації непередбачуваних і стихійних змін; гнучко реагувати на впливи та вміло використовувати їх для самовдосконалення. Для обґрунтування структурної моделі життєстійкості міста