срібні композити

Антибактеріальна ефективність полімерних композитів, легованих сріблом або мишʼяком проти кількох видів бактерій

Досліджено структуру та ряд властивостей полімерних композитів, легованих AgNO3 та As2O3, зокрема їхню антибактеріальну активність щодо E. coli, S. aureus, C. albicans та S. epidermidis. Нові полімерні композити, леговані сріблом або миш’яком, охарактеризовані за допомогою дифракції рентгенівських променів (XRD), скануючої електронної мікроскопії в поєднанні з енергодисперсійною рентгенівською спектроскопією (SEM/EDS) та дослідженнями вивільнення йонів.