лужна переестерифікація

Лужний синтез бутилових і етилових естерів жирних кислот і порівняльні стендові моторні випробування сумішевих палив на їх основі

Проведено лужну переестерифікацію соняшникової олії н-бутанолом та етанолом на алкоголятвмісних осушених розчинах гідроксиду калію. Виявлено складний характер самочинного розшарування продуктів синтезу бутилових естерів, який супроводжувався утворенням трьох відмінних різновидностей гліцеринового шару. Виявлено, що одним з них є високолужний чистий гліцерин.