Дериваційна структура економічних термінів у чеській і українській мовах

Автори: 
Н. Пілецька

Львівський національний університет імені Івана Франка

У статті проаналізовано деякі способи і засоби творення сучасних чеських та українських економічних термінів, виявлено спільні та відмінні структурні типи дериватів у цих мовах.

 

The article analyses some ways and means of nominating the contemporary Czech and Ukrainian terms of Economics, revealing similar and different derivative types in both languages.

Пілецька Н. Дериваційна структура економічних термінів у чеській і українській мовах / Н. Пілецька // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2003. – № 490. – С. 57–62.