Контрастивний аналіз характерних українських та англійських слів-символів водної стихії

Автори: 
І. Голиборода

Національний університет «Львівська політехніка»

Контрастивно проаналізовано слова – символи на позначення водної стихії. Виявлено ряд суттєвих відмінностей. Ці особливості пояснюються культурними та історичними відмінностями і мають бути необхідним чином враховані в практиці перекладу.

 

Contrastive analysis of words – symbols denoting water element in Ukrainian and English has been completed. Some important divergences have been discovered. These peculiarities can be explained by cultural andhistorical differences and should be taken into account in the practice of translation.

Голиборода І. Контрастивний аналіз характерних українських та англійських слів-символів водної стихії / І. Голиборода // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2003. – № 490. – С. 63–66.