Латинська мова як джерело формування педагогічної термінології

Автори: 
Г. Антонюк

Національний університет «Львівська політехніка»

У статті розглядаються питання формування і становлення римської педагогічної термінології. На основі творів античних авторів зроблено спробу пояснення найбільш вживаних у римській педагогіці термінів, зокрема тих, що позначають процес навчання і виховання, їх семантику, словотвір, а також вплив на формування відповідної галузевої термінології у національних мовах.

 

In this article formation and development of roman pedagogical terminology are retraced. On the base of works written by ancient authors was made an attempt to explain the most commonly used terms in roman pedagogy, particularly those, which marks the learning and education processes, their semantics, word-building and impact on national terminology formation.

Антонюк Г. Латинська мова як джерело формування педагогічної термінології / Г. Антонюк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2003. – № 490. – С. 43–47.