Росіянізми та англіцизми в сучасній українській термінології

Автори: 
В. Пілецький

Львівський національний університет імені Івана Франка

У статті описано деякі головні типи російських та англійських термінів, які позичила українська мова, виявлено низку способів заміни їх українськими відповідниками.

 

The article describes some main types of Russian and English scientific and technical terms borrowed by Ukrainian, revealing a number of ways to replace them by Ukrainian substitutes.

Пілецький В. Росіянізми та англіцизми в сучасній українській термінології / В. Пілецький // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2003. – № 490. – С. 12–16.