Слово дискурс як міждисциплінарний термін (в англійській та українській мовах)

Автори: 
Л. Науменко

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

У статті досліджується походження та становлення терміна дискурс в англійській та українській мовах в різних галузях сучасних гуманітарних знань. Автор аналізує значення терміна та його похідних у лінгвістиці, філософії, логіці, риториці, соціології, семіотиці, що дає підстави тлумачити його як міждисциплінарний термін.

 

The paper considers the genesis of the term discourse in English and Ukrainian languages in different humanitarian studies. The author analyses the meaning of the term and its derivatives in linguistics, philosophy, logics, rherorics, sociology, semiotics which gives the reason to treat it as a interdisciplinary one.

Науменко Л. Слово дискурс як міждисциплінарний термін / Л. Науменко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2003. – № 490. – С. 128–132.