Термін концепт у лінгвокультурологічному осмисленні

Автори: 
В. Іващенко

Інститут української мови НАН України, м. Київ

У статті пропонуємо короткий огляд основних напрямків лінгвокультурологічних досліджень, пов’язаних із вивченням концепту як одиниці культури. Як такі вони виявляють себе у функціональних та статусних концепціях заміщення, посередництва, смислової організації структури знань (лексичного значення), ціннісних (культурних) домінант (ключових слів епохи), національно-культурних (етнічно-мовних) вербальних стереотипів; у методиках концептуального аналізу та макролінгвістичних дослідженнях.

 

In this paper it is proposed a brief survey of the basic linguistic culturology directions of the theoretical researches. It is connected with study of the concept as a unit of the culture. There are some linguistic culturology theories of the concept such as the theory of the substitution, of the mediation, of the semantic organization, of the culture dominants, of the national cultural (ethnic linguistic) stereotypes and others.

Іващенко В. Термін концепт у лінгвокультурологічному осмисленні / В. Іващенко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2003. – № 490. – С. 120–127.

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => _BsnT8SPluG7Mk2WnJukHWgIpi7SIBDTsdP5cXiUk0M [:db_insert_placeholder_1] => _BsnT8SPluG7Mk2WnJukHWgIpi7SIBDTsdP5cXiUk0M [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 18.206.92.240 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:18128;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-27 17:56:21.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679928981 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).