Трактування терміноелемента у сучасній науці

Автори:
1
Львівський національний університет імені Івана Франка

У статті йдеться про терміноелемент як складову частину терміна. Сучасна наука його трактує по-різному, нерідко навіть суперечливо. Окремо виділяються слова з міжнародними терміноелементами, перелік яких подається у роботі. На прикладі слів з компонентом граф, який може стояти у пре- і постпозиції, з‘ясовується сутність терміноелемента.

 

The article is about a termelement as a term component. In the modern science it is explained in different ways, sometimes even inconsistently. The words with international term components are selected separately, their list is given in the work. By example of the words with a component graph, which can be either in the beginning of the word, or in the end of it, we can find out the main point of a term component.

Кочан І. Трактування терміноелемента у сучасній науці / І. Кочан // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2003. – № 490. – С. 3–11.