Scientific Committee

Head of Scientific Committee:

Prof. dr hab. inż. B. Kowalska – Politechnika Lubelska

Scientific Committee Members:

Prof. dr hab. H. Sobczuk – Politechnika Lubelska

Prof. uczelni dr hab. inż. D. Kowalski – Politechnika Lubelska

Prof. dr hab. inż. M. Kwietniewski – Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. inż. J. Mąkinia – IWA Poland/ Politechnika Gdańska

Prof. dr hab. inż. G. Borowski – Politechnika Lubelska

Prof. d.n.t. M. Malovanyy – Politechnika Lwowska

Prof. d.n.t. I. Petrushka – Politechnika Lwowska

Prof. d.n.t. O. Moroz – Politechnika Lwowska

Prof. d.n.t. V. Pohrebennyk – Politechnika Lwowska

Prof. dr hab. inż. M. Hirol – PUGWiWZP, Równe

Prof., d.t.n. O. Tkachuk – PUGWiWZP, Równe

Prof., d.t.n. V. Kovalchuk – PUGWiWZP, Równe

Prof. d.n.ch. Ye. Kuzminskiy – NTUU "KPI", Kijów

Prof., d.t.n. L. Sabliy – NTUU „KPI”, Kijów

Prof. d.n.t. V. Chernjuk – Politechnika Lwowska

Doc. dr. V. Żuk – Politechnika Lwowska

Doc. dr. O. Matsiyewska – Politechnika Lwowska

Doc. k.n.f-m. R. Romaniuk – ZNCNANU i Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy

Prof. dr hab. inż. I. Zimoch – Politechnika Śląska

Prof. uczelni dr hab. M. Rajfur – Uniwersytet Opolski

Prof. uczelni dr hab. A. Dołhańczuk-Śródka – Uniwersytet Opolski

Prof. uczelni dr hab. inż. A. Głowacka – ZUT w Szczecinie

Prof. uczelni dr hab. inż. M. Żubrowska-Sudoł – Politechnika Warszawska

Prof. uczelni dr hab. inż. A. Montusiewicz – Politechnika Lubelska

Prof. uczelni dr hab. inż. J. Czerwiński – Politechnika Lubelska

Prof. uczelni dr hab. inż. M.K. Widomski – Politechnika Lubelska

Prof. uczelni dr hab. inż. Z. Suchorab – Politechnika Lubelska

Prof. uczelni dr hab. inż. G. Łagód – Politechnika Lubelska

Prof. uczelni dr hab. inż. J. Drewnowski – IWA Poland/ Politechnika Gdańska

Prof. uczelni dr hab. inż. M. Iwanek – Politechnika Lubelska

Prof. uczelni dr hab. inż. J. Królikowska – Politechnika Krakowska

Prof. uczelni dr hab. inż. E. Szalińska Van Overdijk – AGH Kraków