L. M. Zhuravchak

Lviv Polytechnic National University; Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of National Academy of Sciences
12, S. Bandery str., Lviv, Ukraine, 79013; 3-b Naukova str.,79060, Lviv, Ukraine

Народилась 21 січня 1963 року.

Освіта

2008 р. — доктор технічних наук, тема дисертації «Математичне моделювання процесів поширення теплового та електромагнітного полів у неоднорідних середовищах методами приграничних елементів та скінченних різниць» (спеціальність 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи);

2004 р. — вчене звання старшого наукового співробітника (спеціальність 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи);

1994 р. — кандидат фізико-математичних наук, тема дисертації «Використання приграничних елементів при розв’язуванні задач теорій потенціалу та пружності для неоднорідних середовищ» (спеціальність 05.13.16 — застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання і математичних методів в наукових дослідженнях);

1980-1985 рр. — Львівський університет ім.Івана Франка, факультет прикладної математики і механіки, спеціальність «прикладна математика», диплом з відзнакою.

Професійна діяльність:

З вересня 2008 р. — за сумісництвом доцент кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка»;

З 1997 р. — старший науковий співробітник, Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна Національної академії наук України;

1992-1995 рр. — молодший науковий співробітник, Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна Національної академії наук України;

1985-1992 рр. — інженер-програміст Головного спеціалізованого конструкторсько-технологічного бюро заводу «Львівхімсільгоспмаш».

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House