Олександра Сербенська

Львівський національний університет імені Івана Франка

Олександра Антонівна Сербенська закінчила український відділ Львівського державного інституту, з 1949р. працює педагогом у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Вона – голова спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських дисертацій на філологічному факультеті ЛНУ, виступає офіційним опонентом  на захисті докторських та кандидатських дисертацій, член редакційних колегій наукових видань, учасник багатьох науково-теоретичних конференцій. Під її керівництвом написали і захистили  кандидатські дисертації І. Стецула, Л. Павлюк, Л. Конюхова, Х. Дацишин, О. Мітчук, Н. Лобур, В. Бабенко.

Автор близько  250 публікацій з питань української термінології, культури української мови, лінгводидактики, франкознавства, автор і співавтор словників, посібників, монографій. З питань термінології опублікувала понад 30 праць, є членом редколегії Вісника Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми української термінології».

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House