Олена Левченко

 Завідувач кафедри прикладної лінгвістики Національного університету «Львівська політехніка».

Олена Петрівна Левченко, доктор філол. наук, професор, 2008–2010 рр. – завідувач кафедри української та іноземних мов Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, з 2010 р. завідувач кафедри прикладної лінгвістики Національного університету «Львівська політехніка».

Народилася у Львові, закінчила Львівський університет ім. І. Франка у 1990 р., кандидатську дисертацію «Безеквівалентна російська і українська фразеологія» захистила у 1995 р. в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні АН України, докторську «Символи у фразеологічних системах української та російської мов: лінгвокультурологічний аспект» – у 2007 р. Автор більше 100 наукових праць. Член редколегії Вісника Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми української термінології».

 

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House