All Authors

Authors Affiliation
O. Mkrtchian Ivan Franko National University of Lviv
V. K. Myskovets Lviv Politecnic National University
V. Klochko Lviv Politecnic National University
T. V. Kundrik Lviv Polytechnic National University
P. V. Ezerskij Lviv Politecnic National University
R. Volchanskyi VAT "Heotekhnichnyi instytut"
L. Krylovskaja Lviv Politecnic National University
E. Il'kiv Lviv Politecnic National University
V. V. Iljasov Lviv Politecnic National University
K. S. Gjunashjan Lviv Politecnic National University
L. S. Sikora Lviv Polytechnic National University, Department of Automated Control Systems
N. Chervak Lviv Politecnic National University
E. Sudakov Lviv Politecnic National University
I. B. Romanyshyn Lviv Polytechnic National University
E. A. Ajrapetjan Lviv Politecnic National University
H. A. Maksymenko Lviv Polytechnic National University
R. M. Tartachynskyi Lviv Polytechnic National University
A. S. Sujunov Lviv Polytechnic National University; Samarkand State Architectural and Civil Engineering Institute
R. M. Rudyj Lviv Polytechnic National University; Ivano-Frankivsk State Technical University of Oil and Gas
R. R. Seroglazov Centre of Geophysical Monitoring, National Academy of Sciences of Belarus
T. I. Aronova Centre of Geophysical Monitoring, National Academy of Sciences of Belarus
T. P. Belousov Institute of Physics of the Earth of the Russian Academy of Sciences
Sh. A. Mukhamediev Centre of Geophysical Monitoring, National Academy of Sciences of Belarus
A. G. Aronov Centre of Geophysical Monitoring, National Academy of Sciences of Belarus
I. Ivashchenko S. I. Subbotin Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine
L. V. Shtogryn Ivano- Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
T. G. Shevchenko Carpathian branch of S. I. Subbotin name Institute of geophysics of NAS of Ukraine
V. R. Tymoschuk Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine
I. V. Poberezhskaya Ivan Franko National University of Lviv
J. S. Makovskyi Ivan Franko National University of Lviv
V. P. Marusyak Ivan Franko National University of Lviv
G. R. Bayrak Ivan Franko Lviv National University
Ya. G. Lazaruk Institute of geology and geochemistry of combustible minerals of National Ukrainian Academy of Sciences
Ye. Kolesnikova Institute of Geophysiscs, National Academy of Sciences of Ukraine
T. Yegorova Institute of Geophysiscs, National Academy of Sciences of Ukraine
Ye. Sheremet University of Nice-Sophia-Antipolis
J.-C.Ippolite Aix-Marseille University
V. Stepanenko Instytut heofizyky im. S.I. Subbotina NAN Ukrayiny
V. Zaets State enterprise "Kirovgeologiya"
V.N. Chernenko Zagorsk Pumped Storage Station
V.P. Perederin The Schmidt Institute of Physics of the Earth of the Russian Academy of Sciences
N.K. Rosenberg The Schmidt Institute of Physics of the Earth of the Russian Academy of Sciences
I. Sanina Institute of Geosphere Dynamics RAS (Mikhnevo)
G. Ivanchenko Institute of Geosphere Dynamics RAS (Mikhnevo)
V.G. Gitis Institute for Information Transmission Problems of the Russian Academy of Sciences (Kharkevich Institute)
I.B. Safarov Instytut heolohii NAN Azerbaidzhanu, m. Baku, Azerbaidzhan
P. V. Anakhov State University of Telecommunicatons
V.M. Melymuka DP “Naukanaftohaz” NAK “Naftohaz Ukrainy”, Karpatskyi tsentr, m. Lviv
M.M. Andrejchuk DP “Naukanaftohaz” NAK “Naftohaz Ukrainy”, Karpatskyi tsentr, m. Lviv
A. R. Gamidova Institute of Geology and Geophysics of the National Academy of Sciences of Azerbaijan
K. V. Gadirov Azerbaijan State University of Oil and Industry
S.G. Vakarchuk SE "Naukanaftogaz" NJSC "Naftogaz Ukrainy"
H. L. Khamidov Institute of Seismology, Academy of Sciences of Uzbekistan
L.V. Shtogrin Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
E.A. Nikitash Derzhavna ekolohichna inspektsiia u m. Kyievi
V.O. Kotyk TzOV “Horyzonty”, m. Lviv
I.V. Boyko Lviv Polytechnic National University
T.M. Bredeleva Lviv Polytechnic National University
M. I. Yuras Lviv Polytechnic National University
P. M. Boiko Lviv Polytechnic National University
V. M. Tarasiuk Lviv Polytechnic National University
V. I. Havrysh Lviv Polytechnic National University
O.O. Tadyeyeva(copy) Natsionalnyi universytet vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia
O.A. Tadyeyev The National University of Water and Environmental Engineering
N. A. Mel'nichuk Lviv Polytechnic National University
Н. П. Ярема Національний університет "Львівська політехніка"
О. М. Марченко Національний університет "Львівська політехніка"
N. F. Neljubin Lviv Polytechnic National University
Ju. I. Markuze Lviv Polytechnic National University
A. Zeikan National Joint-Stock Company “Naftogaz of Ukraine”
B. Gablovskyy Scientific and Technic Company "DEPROIL LTD"
G.G. Kocharyan Institute of Geosphere Dynamics RAS (Mikhnevo)
N.V. Kabychenko Institute of Geosphere Dynamics RAS (Mikhnevo)
H. Shynkarenko Ivan Franko National University of Lviv
O. Levchenko Ivan Franko National University of Lviv
W. Lupinski Katedra Dróg i Geodezji, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka
O. M. Kravtsov Lviv Polytechnic National University
R. Gudzij Lviv Polytechnic National University
V. Grebenjuk Lviv Politecnic National University
B. S. Puzanov Lviv Politecnic National University
V. Veksin Lviv Politecnic National University
G. Sharovatov Lviv Politecnic National University
I. Basova Lviv Politecnic National University
A. Atakishiev Lviv Politecnic National University
S. G. Ljutvort Lviv Politecnic National University
G. S. Ratushnjak Lviv Politecnic National University
A. F. Kantorov Lviv Polytechnic National University
Orysya Strogan Lviv Polytechnic National University
V. A. Gasich Lviv Polytechnic National University
V. N. Kravchenko Lviv Polytechnic National University
B. V. Gricaj Lviv Polytechnic National University
M. M. Zaderigolova Lviv Polytechnic National University
V. D. Chemrat Lviv Politecnic National University
N. M. Moskal Lviv Politecnic National University
T. I. Polishhuk Lviv Polytechnic National University
I. F. Harasymchuk Lviv Politecnic National University
V. Finkovskij Lviv Politecnic National University
L. R. Kuhta Lviv Polytechnic National University
R. A. Grigorchuk Lviv Polytechnic National University
V. Vernikovskij Lviv Politecnic National University