Volume 2, Number 1, 2017

In this issue

(10 articles)
pp. 1-6
Serhiy Huhlych, Myroslav Malovanyy, Vasil Dyachok
pp. 11-18
Aistė Karpušenkaitė, Tomas Ruzgas, Gintaras Denafas
pp. 29-32
Igor Bordun, Vadym Ptashnyk, Maria Sadova, Roksolana Chapovska
pp. 33-36
Vira Sabadash, Jaroslav Gumnitskyy, Oksana Mylianyk, Liliana Romaniuk
pp. 49-53
Nataliya Vronska, Myroslav Malovanyy, Olena Popovych, Oleh Stokalyuk