Volume 5, Number 1, 2020

In this issue

(10 articles)
Myroslav Malovanyy, Oksana Ilyash, Oleksiy Povzun, Oleg Stepanets, Tatiana Serga, Oksana Gubar, Volodymyr Serdyuk
pp.19-29
Roman Petruk, Ihor Petrushka, Volodymyr Pohrebennyk
pp.30-34
Oleh Nahurskyy, Myroslav Malovanyy, Serhiy Synelnikov, Ivan Tymchuk, Galyna Krylova
pp.35-38
Oleksandr Moroz, Zoryana Tartachynska, Tetiana Korliatovych, Ivan Pokotylo
pp.39-43
Olena Popovych, Nataliya Vronska, Yuriy Yatchyshyn, Jaroslava Zaharko
pp.50-57
Roman Ponomarenko, Leonid Plyatsuk, Oleg Tretyakov, Iryna Ablieieva
pp.58-62