Volume 6, Number 1, 2021

In this issue

(8 articles)
Volodymyr Mykhaylenko, Valentina Iurchenko, Oleksiy Antonov, Olha Lukianova, Zinaida Gil
pp.
Galina Krusir, Olga Sagdeeva, Alfred Tsykalo, Yuliia Vilhovska, Tatyana Shpyrko
pp.
Valerii Dmitrikov, Sergiy Vakal, Viktoriia Vakal, Leonid Plyatsuk
pp.
Myroslav Malovanyy, Ivan Tymchuk, Iurii Balandiukh, Khrystyna Soloviy, Volodymyr Zhuk, Maria Kopiy, Oleh Stokalyuk, Kateryna Petrushka
pp.