ентальпія розчинення; ентальпія змішування; ентальпія плавлення; ентропія розчинення; ентропія змішування; ентропія плавлення;

Термодинаміка розчинів 2-ціано-3-[5-феніл-2-фурил]-2- пропенаміду та його похідних у ізопропанолі

За температурною залежністю розчинності 2-ціано-3-[5-(феніл)-2-фурил]-2-
пропенаміду, 2-ціано-3-[5-(4-метилфеніл)-2-фурил]-2-пропенаміду, 2-ціано-3-[5-(2-
нітрофеніл)-2-фурил]-2-пропенаміду та 2-ціано-3-[5-(2нітро-4метилфеніл)-2-фурил]-2-
пропенаміда в ізопропанолі пораховано ентальпію та ентропію їх розчинення. З
врахуванням ентальпії плавлення, визначених за даними диференційно-термічного
аналізу та перерахованих на 298 К, розраховано ентальпії та ентропії змішування за