інкапсулювання

Синтез полімерних мікрокапсул з інкапсульованими магнітними наночастинками для імобілізації ферменту α-амілази

Полімерні мікрокапсули з ядром на основі парафіну, яке містить капсульовані наночастинки магнетиту,модифіковані олеїновою кислотою, та функціоналізованою полімерною оболонкою були отримані методом “екстракційно-коацерваційного” мікроінкапсулювання. Досліджено вплив параметрів процесу на колоїдно-хімічні властивості (розмір, коефіцієнт полідисперсності, пористість поверхні) синтезованих мікрокапсул.

Синтез функціональних кополімерів методом полімераналогічних перетворень для інкапсулювання ефірних олій

The modification of functional peroxidic terpolymers was carried out by polymer- analogous transformation method. The kinetic regularities of modification process were studied, and the qualitative composition of the modified copolymers was confirmed. The formation of polymeric microcapsules based on modified copolymers as a cover-generating material, and containing incapsulated lavender essential oil by applying the coacervation- extraction method of microencapsulation was performed. The influence of dispersion speed, temperature, pH on the size of microcapsules was studied.

Розробка інкапсульованого лікарського засобу на основі налтрексону та дисульфіраму

The paper considers the possibility of creating a combined injection drug prolonged action based on naltrexone and disulfiram by encapsulation method. Polymers of poly-D, L-lactide-co-glycolide lactic acid were selected as adjuvant. Optimal method of process was developed based on the analysis of the literature, patent research and experimental data. Spheres of micro-and nano- sizes based on naltrexone and disulfiram as a powder for use as an injection were obtained. 

Синтез полімерних мікрокапсул з інкапсульованими магнітними наночастинками Fe3O4

Поверхнево модифіковані магнітні наночастинки (МНЧ) оксиду заліза є новим
видом функціональних матеріалів, що знаходять все ширше використання як магнітні
системи виділення і доставки в біотехнології і каталізі. Метою роботи було одержання
полімерних мікрокапсул з парафіновим ядром, наповненим МНЧ. Для цього спочатку
методом співосадження синтезували МНЧ Fe3O4, поверхнево модифіковані олеїновою
кислотою. Потім отримані МНЧ інкапсулювали у парафіновому ядрі синтезованим
гетерофункціональним акрилатним кополімером, використовуючи розроблений раніше