Синтез функціональних кополімерів методом полімераналогічних перетворень для інкапсулювання ефірних олій

Автори: 
Сердюк В.О., Борова С.Г., Надашкевич З.Я., Токарев В.С.

Національний університет “Львівська політехніка”,  кафедра органічної хімії 

The modification of functional peroxidic terpolymers was carried out by polymer- analogous transformation method. The kinetic regularities of modification process were studied, and the qualitative composition of the modified copolymers was confirmed. The formation of polymeric microcapsules based on modified copolymers as a cover-generating material, and containing incapsulated lavender essential oil by applying the coacervation- extraction method of microencapsulation was performed. The influence of dispersion speed, temperature, pH on the size of microcapsules was studied. Проведено модифікацію функціональних пероксидвмісних терполімерів методом полімераналогічних перетворень. Досліджено кінетичні закономірності процесу модифікації, підтверджено якісний склад модифікованих кополімерів. Здійснено формування полімерних мікрокапсул на основі модифікованих кополімерів як оболонко-твірного матеріалу, що містять інкапсульовану лавандову ефірну олію із застосуванням екстракційно-коацерваційного методу мікрокасулювання. Досліджено вплив швидкості диспергування, температури, рН на розмір мікрокапсул. 

1. Janiszewska E. The influence of powder morphology on the effect of rosemary aroma microencapsulation during spray drying / E. Janiszewska, D. Witrowa-Rajchert // International Journal of Food Science & Technology. – 2009. – Vol.44, Iss. 12. – P. 2438–2444. 2. Пат. 2305473 РФ, МПК A23P1/04, A23L1/22. Способ микрокапсулирования вкусоароматических веществ и вкусоароматический продукт, полученный этим способом / авторы: Австриевских А. Н., Цибизов Ю. Н.; патентообладатель: Общество с ограниченной ответственностью “Артлайф”. – Заявл. 07.03.2006; опубл. 10.09.2007. 3. Casey J. Galvin Applications of surface-grafted macromolecules derived from post-polymerization modification reactions / Casey J. Galvin, Jan Genzer // Progress in Polymer Science. – 2012. – Vol. 37. – PP. 871–906. 4. Oduola K. Synthesis and initiating properties of nitrogen- containing peroxide oligomers / K. Oduola, V. Tokarev, V. Donchak, [et al.] // Вопр. химии и хим. технол. – 2002. – №3. – С. 103–108. 5. Шевчук О.М. Формування тонких шарів пероксидних макроінісурфів на поверхнях різної природи / О.М. Шевчук, Н.М. Букартик, С.В. Токарев та ін. // Вісник НУ “Львівська політехніка”. – 2011. – № 700. – С. 382–386. 6. Пат. 88858 Україна, МПК9 B01J 13/02, B01J 13/06, A61K 9/50, C08F 22/00. Спосіб мікрокапсулювання вуглеводнів / винахідники: Сердюк В.О., Шевчук О.М., Токарєв В.С.; власник: Національний університет “Львівська політехніка”. − № а200907310; заявл. 13.07.2009; опубл. 25.11.2009, Бюл. №22. 7. Сердюк В.О. Інкапсулювання лаврової ефірної олії екстраційно-коацерваційним методом / В.О. Сердюк, С.Г. Борова, Т.П. Коваленко, О.М. Шевчук,  В.С. Токарев // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – 2013. – № 761. – С. 377–382.  

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => qXX7S_WkXR7XHyjYlbJR4SNoRXG2-6M5l48bmBHx_kc [:db_insert_placeholder_1] => qXX7S_WkXR7XHyjYlbJR4SNoRXG2-6M5l48bmBHx_kc [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 34.239.173.144 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:4147;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-26 05:22:02.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679797322 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).