швидкість сушіння

Дослідження оптимальних параметрів сушінняподрібнених стебел топінамбура для подальшого процесу екстрагування

Представлені результати експериментальних досліджень сушіння подрібнених стебел топінамбура, які можуть бути використані в якості сировинного матеріалу для виробництва екстрактів. Для зниження енерговитрат, запропоновано спосіб фільтраційного сушіння.Проведено вивченняособливостейкінетикиішвидкостісушіння.На основі узагальненнярезультатівдосліджень, визначеніоптимальніпараметридляреалізації фільтраційногосушіннястебелтопінамбура, що дало змогу зменшитиенергозатрати на сушінняіотримативисокоякіснусировинудляекстрагуваннябіологічноактивнихсполук.