The protection of the right to life: certain aspects in the context of contemporary risks

2019;
: 161-169
1
Lviv Polytechnic National University
2
student of the first year of masters course Educational and Scientific Institute of Law, psychology and innovative education Lviv Polytechnic National University

The article deals with certain aspects of the protection of the right to life in the context of
contemporary risks. In particular, the use of the death penalty, artificial termination of
pregnancy (abortion), which is relevant to issues of morality, religion and medicine, the use of
euthanasia as a deprivation of life, the deprivation of life resulting from the absolutely
necessary use of force on the basis were studied of the analysis of domestic and foreign
experience.

1. Konventsіya pro zakhist prav lyudini і osnovopolozhnikh svobod vіd 04.11.1950 r [Conventionon the Protected True Person and Fundamental Freedoms of 04.11.1950]. Ratifіkovana Zakonom Ukraїni№ 475/97-VR vіd 17.07.1997 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua /laws/show/995_004. 2. Zagal'nadeklaratsіya prav lyudini [Universal Declaration of the True Man: Adopted and proclaimed]: priynyata іprogolosh. Rezolyutsієyu 217 A (ІІІ) General'noї Asambleї OON vіd 10.12.1948 r. // Baza danikh"Zakonodavstvo Ukraїni" URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015. 3. Mіzhnarodniy pakt progromadyans'kі ta polіtichnі prava vіd 16.12.1966 r. [International Covenant on Civil and Political Rightsof 16.12.1966]. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043. 4. Konstitutsіya Ukraїni: ZakonUkraїni vіd 28.06.1996 r. [Constitution of Ukraine: Law of Ukraine of June 28, 1996] № 254k/96-VR /Verkhovna Rada Ukraїni URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr. 5. KonstitutsіyaFrantsuz'koї Respublіki [The Constitution of the French Republic]. K.: Moskalenko O. M., 2018. S. 56. 6.Konstitutsii stran mira na russkom yazyke. Pravovaya biblioteke legalns [The Constitution of the worldof the world in Russian. Legalns.com Law Library]. com. URL: https://legalns.com/kompetentnyeyuristy/pravovaya-biblioteka/konstitutsi... konstitutsiya-germanii. 7. Doklad AmnestyInternational: Chislo smertnykh kazney v 2018 godu snizilos' do minimuma za desyat' let [AmnestyInternational Report: The number of executions in 2018 has dropped to a minimum in ten years]. URL:https://eurasia.amnesty.org/2019/04/10/doklad-amnesty-chislo-smertnyh-ka.... 8. Protokol№ 6 do Konventsії pro zakhist prav lyudini і osnovopolozhnikh svobod, yakiy stosuєt'sya skasuvannyasmertnoї kari [Protocol No. 6 to the Conventions on the Protection of the Human Right and FundamentalFreedoms concerning the scanning of the death penalty]: Protokol vіd 28.04.1983 r. URL:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_802. 9. Sprava Sorіnga[The Soring case]: PraktikaЄvropeys'kogo sudu z prav lyudini. Rіshennya. Komentarі. Vidannya Ukraїns'koї Pravnichoї Fundatsії. №3. 2001 r. URL: http://eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=407. 10. Krimіnal'niy Kodeks Ukraїni [CriminalCode of Ukraine]: Zakon Ukraїni vіd 28.12.1960 r. v redaktsії vіd 07.08.1996 r. (vtrata chinnostі - vіdhttps://doi.org/10.2118/1586-G01.09.2001 r). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2002-05/ed19960807. 11. Pro vnesennya zmіndo Krimіnal'nogo, Krimіnal'no-protsesual'nogo ta Vipravno-trudovogo kodeksіv Ukraїni [OnAmendments to the Criminal, Criminal Procedure and Correctional Labor Code of Ukraine]: ZakonUkraїni vіd 22.02.2000 r. № 1483-ІІІ (v red. vіd 22.02.2000 r.). URL:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1483-14/ed20000329. 12. Rіshennya Konstitutsіynogo Sudu Ukraїni(sprava pro smertnu karu) [Judgment of the Constitutional Court of Ukraine] vіd 29.12.1999 r. № 11-rp/99. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-99. 13. Rіshennya Konstitutsіynogo SuduUkraїni [Judgment of the Constitutional Court of Ukraine] (sprava pro zamіnu smertnoї kari dovіchnimpozbavlennyam volі) vіd 26.01.2011 r. № 1-rp/2011. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-11. 14. Ob otnoshenii k smertnoy kazni v SShA. Bor'ba s prestupnost'yu za rubezhom. [Relation to thedeath penalty in the United States.] 1991. № 1. P. 54-57. 15. Konventsіya pro prava ditini: KonventsіyaOON vіd 20.11.1989 r. [Convention on the Rights of the Child: UN Convention of 20.11.1989].Ratifіkovano Ukraїnoyu 27.02.1991 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021. 16.Dzheral'dіna van B'yuren Mіzhnarodne pravo v galuzі prav ditini [Geraldine van Buren Internationallaw on the rights of the child]. Per. Z angl. G. Є. Krasnokuts'kogo: nauk. red. M. O. Baymuratov. Odesa.AO BAKhVA, 206. P. 515-517. 17. Tsivіl'niy kodeks Ukraїni [Civil Code of Ukraine]: Zakon Ukraїni vіd16.01.2003 r. № 435-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15. 18. Osnovi zakonodavstvaUkraїni pro okhoronu zdorov'ya [Fundamentals of the legislation of Ukraine on health care]: ZakonUkraїni vіd 19.11.1992 r. № 2801-KhІІ. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12. 19. Provnesennya zmіn do deyakikh zakonodavchikh aktіv Ukraїni shchodo obmezhen' po provedennyuoperatsіy shtuchnogo pererivannya vagіtnostі (abortіv) [On amendments to some legislative acts ofUkraine on restrictions on conducting operations of artificial abortion (abortion): Draft Law]: ProektZakonu № 6239 vіd 27.03.2017 r. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61424.20. Vorona V. A. Pravo na evtanazіyu yak skladova prava lyudini na zhittya. Pravo Ukraїni [The right toeuthanasia as a component of the human right to life. Law of Ukraine]. 2010. № 5. P. 199-202. 21. Pan'kіvO. M. Pravo lyudini na rozporyadzhennya zhittyam: deyakі aspekti [The human right to dispose of life:some aspects] / O. M. Pan'kіv, Yu. І. Petrovs'kiy. Medichne pravo Ukraїni: problemi stanovlennya tarozvitku. Materіali І Vseukraїns'koї naukovo-praktichnoї konferentsії 19-20 kvіtnya 2007 r. L'vіv, 2007.P. 210-215. 22. Sprava "Gongadze proti Ukraїni" [Ukraine Case Statement] Zayava № 34056/02 vіd08.11.2005 r.: Rіshennya Єvropeys'kogo Sudu z prav lyudini. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_420. 23. Sprava "Finogenov ta іnshі proti Rosії" Skarga № 18299/03[Case Finogenov andOthers v. Russia, Complaint No. 18299/03] ta № 27311/03 vіd 22.12.2011 r. URL:http://www.echr.ru/documents/doc/70089494/70089494.htm. 24. Dopovіd' shchodo situatsії z pravamilyudini v Ukraїnі 16 lyutogo - 15 travnya 2018 roku [Report on the Human Rights Situation in Ukraine16 February - 15 May 2018]. Ob'єdnanі natsії. Prava lyudini. Upravlіnnya Verkhovnogo komіsara. 35 p.URL: https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/ReportUkraineFev-May2018_UK.... Nasil'nits'kі zlochini, skoєnі v khodі zbroynogo konflіktu na skhodі Ukraїni u 2014-2018 rr.[Violent crimes committed during the armed conflict in eastern Ukraine in 2014-2018] uporyad. Є. Yu.Zakharov; GO "Kharkіvs'ka pravozakhisna grupa", GO "Mirniy bereg". Kharkіv: TOV "Vidavnitstvo"Prava lyudini", 2018. 104 p

Kovalchuk O. B., Redko A. V. "The protection of the right to life: certain aspects in the context of contemporary risks" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-24-2019/protection-right-life-certain-aspects-context