Drawing capitals of classical orders at the early stages of architectural activity

SA.
2015;
: pp. 219 - 228
Authors: 
Bilinska O., Baran T.

Lviv Polytechnic National University, Department of Design and Architecture Basics, Chair of Restoration and Reconstruction of Architectural Complexеs

 

Окреслено важливість та значення рисунку архітектурних деталей (а саме капітелей класичних ордерів) у процесі початкової підготовки та творчості архітекторів. Описано послідовні стадії виконання рисунку капітелей, наведено графічні схеми побудови та вказано на особливість моделювання форми капітелей тосканського, доричного, іонічного та коринфського ордерів.

1. Робоча навчальна програма дисципліни “Рисунок, живопис, скульптура” (Курс І, ІІ, ІІІ) для базового напрямку “Архітектура” спеціальності 6.060102, відредагована колективом кафедри ДОА ІАРХ, 2012 р. 2. Рисунок з натури натюрморту з геометричних тіл, архітектурних деталей: метод. вказівки до виконання завдань з рисунку спеціальності “Архітектура” / уклад.: Г. Ф. Кічула. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “ЛП”, 2003. – 28 с. 3. Рисунок, живопис, скульптура: метод. вказівки з курсової роботи для студентів I–IV курсів напрямку 6.1201 “Архітектура” / уклад. : Б. Н. Скиба, О. Й. Лясковський. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “ЛП”, 2003. – 72 с. 4. Рисунок архітектурної деталі: метод. вказівки до дисципліни “Рисунок, живопис, скульптура” для студентів І–ІІІ курсів базового напряму 6.060102 “Архітектура” / уклад.: О. Б. Білінська, Т. Є. Казанцева, О. Я. Мельник, С. І. Мільчевич. – Львів: 2013. – 61 с. 5. Виньола Дж.-Б. Правило пяти ордеров архитектуры. – М.: Архитектура-С, 2005. – 168 с. 6. Баран Тарас. Графічне опрацювання конструктивних схем класичних ордерів / Тарас Баран. – Львів, 2013. 7. Ли Н. Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: учебник / Н. Г. Ли. – М.: Эксмо, 2009. – 480 с. 8. Мамугина В. П. Рисование геометрических форм и композицій / В. П. Мамугина, М. В. Никольский. – Тамбов: Изд-во TГТУ, 2009. 32 с. 10. Овчинникова М. Л. Рисунок для дизайнеров 1 курса. Часть 1. Учебно-методическое пособие. – Владивосток, 2002. 11. Рисунок капітелей. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://urokizo.ru/risunok/risunok-kolonnyikapiteli/ [Доступ: 10.09.2013]. 12. Ростовцев Н. Н. Академический рисунок / Н. Н. Ростовцев. – М.: Просвещение, 1995. – 239 с. 13. Тихонов С. В. Рисунок / С. В. Тихонов, В. Г. Демьянов, В. Б. Подрезков. – М.: Стройиздат, 1983. – 296 с.