Герб Львова XVII століття: реставрація пам’ятки

SA.
2015;
: сс. 176 – 180
Authors: 
Диба Ю. Р., Цюпа М. С.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра реставрації архітектурної та мистецької спадщини

 

Герб Львова було знайдено під час археологічних досліджень території костелу Св. Духа у 1987 році. Герб міста вирізьблено з каменю у XVII столітті у стилі Ренесансу. Відомо, що його виконано для Єзуїтської хвіртки і припускають, що він був розміщений над входом. На гербі bзображено браму з левом, яка обрамлена лавровим вінком зі стрічкою, та латинський надпис. Було проведено стилістичний аналіз пам’ятки, досліджено різьбу поліхромію та історію пам’ятки.

1. Привілеї міста Львова XIV–XVIII ст. / упоряд. М. Капраль. – Львів: МГКО “Документальна скарбниця Львова”, 1998. – 640 с: іл. 2. Бірюльов Ю. Архітектура Львова. Час і стилі. ХІІІ – ХХІ ст. – Львів: Центр Європи, 2008 – 720 с. 3. Вуйцик В. Львівські фіртки // Державний історикоархітектурний заповідник у Львові – Вид. 2-ге, доп. / ред: А. І. Пригорницька. – Львів : Каменяр, 1991. – 176 с.: іл. 4. Вуйцик В. Львівські фіртки // Вісник інституту “Укрзахідпроектреставрація” / ред. кол.: В. Слободян, О. Бойко. – Львів: “Укрзахідпроектреставрація”, 2004 – Ч. 14 – С .113–115. 5. Галицька брама. – 1995, травень, червень, липень. – № 6: Двадцять років. – 16 с.: іл. 6. Гошко Т. З історії маґдебурзького права у Львові (XIII–XVII ст.) // Львів. Історичні нариси/ упоряд.: Я. Ісаєвич, Ф. Стеблій, М. Литвин. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1996. – С. 45–57. 7. Гречило А. Герб міста Львова // Енциклопедія Львова / за ред. А. Козицького та І. Підкови. – Львів: Літопис, 2007. – Т. 1 – С. 511–514. 8. Гречило А. Герб міста Львова: генеза, традиція, відродження // Львів. Історичні нариси / упоряд.: Я. Ісаєвич, Ф. Стеблій, М. Литвин. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1996. – С. 61–66. 9. Гречило А. Герб міста Львова: генеза, традиція, відродження // Історія Львова у трьох томах / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Редколегія: Я. Ісаєвич, Ф. Стеблій, М. Литвин. – Львів: Центр Європи, 2006. – Т. 1: 1256–1772. – С. 38–44. 10. Ґречило А. Герби та прапори міст і сіл України. – Львів: “Друкарські куншти”, 2004. – Ч. 1. – 120 с.: іл. 11. Ґречило А. Українська міська геральдика / А. Ґречило. – Київ; Львів: УГТ, 1998. – Ч. 1. – 192 с.: іл. 12. Гречило А. Герб Львова: генеза, традиція, відродження // Історія Львова. У трьох томах / ред. кол.: Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій. – Львів : Центр Європи, 2007. – Т. 1. – C. 38–44. 13. Денис О. Занедбана сторінка історії // Галицька брама. – 1995, травень, червень, липень. – № 6: Двадцять років. – С. 8–9. 14. Історія Львова в документах і матеріалах / У. Єдлінська, Я. Ісаєвич, О. Купчинський та ін.; Редкол.: М. Брик. – Київ: Наукова думка, 1986. – 424 с. 15. Крипякевич І. Історичні проходи по Львові / І. Крип’якевич. – Львів: Тов-во “Просвіта” у Львові, 1932. – 168 с.: іл. – (Видання Товариства “Просвіта” Ч. 771). 16. Котлобулатова І. Львів на фотографії 1860–2006 / І. Котлобулатова. – Львів: Центр Європи, 2006. – 193 с. іл. 17. Котлобулатова І. Львів на фотографії 1860–2011. – Львів: Центр Європи, 2011 – 258 с. іл. 18. Любченко В. Львівська скульптура XVI–XVII ст. / відп. ред. П. М. Жолтовський. – Київ : Наукова думка, 1981. – 216 с. 19. Малець С. Спомин про нереалізовані ідеї з площі Св. Духа // Галицька брама. – 1995, травень, червень, липень. – № 6: Двадцять років. – 11 с. 20. Онищенко Л. Бемер Андреас // Енциклопедія Львова / за ред. А. Козицького та І. Підкови. – Львів: Літопис, 2007. – Т. 1 – 207 с.. 21. Серцелевич Р. Емблема Товариства шанувальників минувшини Львова // Знак Вісник Українського геральдичного товариства. – 2012, квітень. – № 56. – С. 7–8. 22. Серцелевич Р. Проблеми моніторингу, збереження та реставрації геральдичного декору в пам’ятках архітектури міста Львова // Наукові студії : збірник наукових праць / Історико-краєзнавчий музей м. Винники; Ред. кол.: Д. Козак (гол. ред.), Н. Білас (відп. ред.). – Львів; Винники: ЛА “Піраміда”, 2009. – Вип. 2 . – С. 170–177. 23. Сzerner O. Lwów na dawnej rycinie i planie. – Wroclaw; Warszawa; Krakow: Zakład nardowy imenia Ossolińskich, 1997. – 134+269 il. 24. Jaworski F. Ratusz Lwowski. – (Biblioteka Lwowska. – T. 1). 25. Jaworski F. Nobilitacya miasta Lwowa // Biblioteka Lwowska. Tom IV. – 1909 – S. 26 – (Biblioteka Lwowska. – T. 4). 26. Kowalczuk M. Cech budowniczy we Lwowie za czasówpolskich (doroku 1772). – Lwów: Nakładem Stowarzyszenia budowniczych we Lwowie, 1927. – 91 s. 27. Łoziński W. Patrycyat i mieszczaństwo lwowskie w XVI i XVII wieku. – Lwów, 1892. – 432 s. – S. 385–392. 28. Ostrowski J. Коsciol i kolegium jezuitów we Lwowie // Kościoły i klastory Lwowa z okresu // Materialy do dziejow sztuki sakralnej / Międzynarodowe centrum kultury w Krakowie. – Kraków: Antykwa, 2012. – T. 20. – S. 71–132.