До проблеми очищення стічних вод виробництв харчової олії

Authors: 
Мараховська А.О.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра прикладної екології та збалансованого природокористування 

The experimental researches of separation methods for emulsions by using low molecular weight alcohols and oxidants with their further separation are given. Подано експериментальні дослідження методів розділення утворених на вироб- ництві емульсій за допомогою використання низькомолекулярних спиртів та окисників з їх подальшою сепарацією. 

1. Кошель М. Захист довкілля від антропогенних чинників: проблеми попередження забруднення та мінімізація відходів виробництва // Семінар. – 20–21 лютого 1997 року. – Львів, 1997. – 97 с. 2. Шматко Т. та ін. Ефективне очищення стічних вод // Харчова і переробна промисловість. – 1998. – № 6. – С. 27. 3. Рашевська Т. Переробка органічних відходів // Харчова і переробна промисловість. – 1998. – № 5. – С. 20. 4. Созанський С. Двоступеневе очищення стічних вод // Харчова і переробна промисловість. – 1998. – № 2. – С. 23–24. 5. Костржицький А.І., Калінков О.Ю., Тіщенко В.М., Берегова О.М. Фізична та колоїдна хімія: навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 496 с.