Моніторинг водних ресурсів м. Нововолинська

2017;
: pp. 304-309
1
Національний університет “Львівська політехніка”

Контроль і управління якістю води є одним із засобів санітарної охорони водойм від антропогенних забруднень та забезпечення максимальної продуктивності водних екосистем і раціонального використання водних ресурсів.Водопостачання м. Нововолинська  здійснюється з Північного та Південного водозаборів комунального підприємства «Нововолинськводоканал». В рік видобувається близько 5,5 млн м3 питної води. Загальний обсяг стічних комунальних, промислових, шахтних вод, які скидаються після очищення в річку Західний Буг становить близько 4,6 млн м3 води. Практично всі очисні споруди каналізації збудовані до 1990 року на технологіях, розроблених у 60-70-х роках минулого століття, і на даний час вимагають реконструкції.

Control and management of water quality is a means of sanitary protection of water from man-made pollution and ensure maximum productivity of aquatic ecosystems and water management. Water supply of Novovolynsk carried from the North and South intake municipal enterprise "Novovolynskvodokanal." In the year produces about 5,5 million m3 of drinking water. The total amount of municipal waste, industrial, mine water discharged after cleaning the river Western Bug is about 4,6 million m3 of water. Almost all the sewage treatment plant built by 1990 on technologies developed in 60-70 years of the last century, and now require reconstruction.

1. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник  /  За ред. К.М. Ситника.- К.: Вища школа., 2001.- 358с. 2. ГОСТ 2874 -82 «Вода питна».3. ДСанПіН 2.2.4.-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». 4. ГОСТ 2761-84  «Джерела централізованого господарсько-питного водопостачання».