Алгоритми та засоби опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної контент-комерції

2008;
: сс. 78 – 96
Authors: 
Висоцька В.А.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Проаналізовано основні проблеми електронної комерції у сфері видавництва та запропоновано методи вирішення цих проблем.

1. Береза А.М. Електронна комерція. – К., 2002. 2. Берко А.Ю., Висоцька В.А., Чирун Л.В.
Алгоритми опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної комерції // Вісник Нац.
ун-ту “Львівська політехніка”. Інформаційні системи та мережі. – 2004. – № 519. – С.10–20.
3. Берко А.Ю., Висоцька В.А. Проектування навігаційного графу web-сторінок бази даних систем
електронної комерції // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Комп’ютерні
науки та інформаційні технології. – 2004. – № 521. – С.48–57.