Series of Information Systems and Networks

Видання серії «Інформаційні системи та мережі» збірника наукових праць «Вісник Національного університету «Львівська політехніка» започатковано у 1997 р. З врахуванням нумерації збірника наукових праць першому випуску нової серії було присвоєно черговий номер 315. У вступній статті до цього номеру (1997, № 315) нової серії збірника наукових праць відповідальний редактор доктор техн. наук, професор В. В. Пасічник задекларував місію видання: високофахово висвітлювати «прикладні аспекти інформатики, зокрема питання побудови iнформацiйних систем та мереж, якi ґрунтуються на новітніх iнформацiйних технологіях та передових методиках їx побудови». У ювілейному випуску місію видання було актуалізовано (2015, № 832).

Your scientific papers could be published in English and Ukrainian.

Materials are selected on the following thematic sections:

 • theoretical foundations of computer science and cybernetics;
 • information modeling and knowledge engineering;
 • database and knowledge systems;
 • Intelligent decision making systems;
 • distributed information systems and networks;
 • applied information systems;
 • project and program management;
 • mathematical modeling and computing methods;
 • mathematical support and software of computing machines and systems;
 • information technology design and software products;
 • structural, applied, computer and mathematical linguistics.

The Bulletin is indexed in Google Scholar.

Submission data:

Papers are accepted twice a year until 20th March and 20th September of the current year.