Аналіз сучасних програмних засобів моделювання поширення вірусних захворювань

2010;
: сс. 154 – 162
Authors: 
Пшеничний О.Ю., Чорней І.М., Шаховська Н.Б., Литвин В.В.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Розглянуто найпотужніші та найпоширеніші засоби моделювання та прогнозування поширення вірусних захворювань, проаналізовано можливість їх застосування в умовах України та визначено напрям досліджень у галузі прогнозування та аналізу розвитку епідемій.

1. Матеріали Вікіпедії «Епідеміологія» [Електронний ресурс] – режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%.... 2. «Вірусологія» [Електронний ресурс] – режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BB%.... 3. «Вірус» [Електронний ресурс] – режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8, 4. «Іспанський грип» [Електронний ресурс] – режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%.... 5. Статистика населення України [Електронний ресурс] – режим доступу: http://ukrmap.org.ua/Statistika_nasel_ukr.htm. 6. Статистика захворювання на грип у порівнянні з епідемією «Свинячого грипу» [Електронний ресурс] – режим доступу: http://brusentsov.com/2009/11/06/3078. 7. Офіційний сайт Epigrass [Електронний ресурс] – режим доступу: http://www.metamodellers.com/software/epigrass/. 8. Посібник Flávio Codeço Coelho – Epigrass: a tool to study disease spread in complex networks. Programa de Computação Cientíca – Fundação Oswaldo Cruz / Flávio Codeço Coelho, Oswaldo Gonçalves Cruz, Cláudia Torres Codeço, Av. Brasil,4365 – Rio de Janeiro – RJ – Brasil – 21045-900. 9. Розробка Всесвітньої Організації Здоров’я – HealthMapper [Електронний ресурс] – режим доступу: http://www.who.int/health_mapping/tools/healthmapper/en/index.html. 10. Офіційний сайт Model-Builder [Електронний ресурс] – режим доступу: http://model-builder.sourceforge.net/. 11. Офіційний сайт AnyLogic [Електронний ресурс] – режим доступу: http://www.xjtek.ru/. 12. Офіційний сайт GPSS [Електронний ресурс] – режим доступу: http://www.gpss.ru/. 13. Стаття Ингольф Сталл – GPSS – 40 ЛЕТ РАЗВИТИЯ. Департамент управления высшего уровня экономики Стокгольмской школы экономики Вох 6501 SE 11383, Стокгольм, Швеция. [Електронний ресурс]. Пер. с англ.. В.В. Девятков (Элина-Компьютер, г. Казань) – режим доступу: http://www.gpss.ru/paper/stahl/. 14. «Сборник докладов студентческой научно-практической конференции кафедры АСОИУ 2006 г. Сравнение возможностей моделирования на GPSS и AnyLogic» — [Електронний ресурс] / Г.Р. Гафаров, Е.С. Ильвес,
А.Ю. Киприянов, Д.Н. Матвиенко, Н.М. Смерницкий. – режим доступу: http://conf.asoiu.com/2006/sravneniai_vosmo.html. 15. Офіційний сайт NetLogo [Електронний ресурс] – режим доступу: http://ccl.northwestern.edu/netlogo/. 16. Матеріали Вікіпедії «STEM» [Електронний ресурс] – режим доступу http://en.wikipedia.org/wiki/Spatiotemporal_Epidemiological_Modeler. 17. Офіційний сайт STEM [Електронний ресурс] – режим доступу: http://www.eclipse.org/stem/. 18. Cтаття «The ecology of Echo». [Електронний ресурс] / P.T. Hraber, T. Jones, S. Forrest. Artificial Life 3(3): 165– 190. 1997. – режим доступу: http://mitpress.mit.edu/journals/ARTL/Hraber.pdf.