Volume 910, 2019

In this issue

(12 articles)
Taras Basyuk, Andrii Vasyluk
pp. 3-13
Petro Kravets, Yevhen Burov, V. Lytvyn
pp. 26-39
Olga Artemenko, Oksana Kunanets, V. V. Pasichnyk, Nataliia Kunanets
pp. 62-69
Oleh Veres, Ihor Karpov, Yaroslav Kis, Ihor Rishnyak
pp. 78-89