Редакційна колегія

 

Мальований Мирослав Степанович


д.т.н., проф., завідувач кафедри екології та збалансованого природокористування, головний редактор, Національний університет «Львівська політехніка», Україна


ORCID
Publons

Петрушка Ігор Михайлович


д.т.н., проф., завідувач кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності, заст. головного редактора, Національний університет «Львівська політехніка», Україна


ORCID
Publons

Петрушка Катерина


к.т.н., асист., відповідальний секретар, Національний університет «Львівська політехніка», Україна


ORCID
Publons

Мороз Олександр Іванович


д.т.н., проф., директор Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка», Україна


ORCID

Адаменко Ярослав Олегович


д.т.н., проф., завідувач кафедри екології, Івано-Франківський Національний технічний університет нафти і газу, Україна


ORCID
Publons

Волошкіна Олена Семенівна


д.т.н., проф., завідувач кафедри охорони праці та навколишнього середовища, Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна


ORCID
Publons

Крусір Галина Всеволодівна


д.т.н., проф., завідувач кафедри екології та природоохоронних технологій, Одеська національна академія харчових технологій, Україна


ORCID
Publons

Мандрик Олег Миколайович


д.т.н., проф., перший проректор, Івано-Франківський Національний технічний університет нафти і газу, Україна


ORCID
Publons

Никифоров Володимир Валентинович


д.б.н., проф., перший проректор, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Україна


ORCID
Publons

Петрук Василь Григорович


д.т.н., проф., директор Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля, Вінницький національний технічний університет, Україна


ORCID
Publons

Сафранов Тамерлан Абісалович


д.г.-м.н., проф., завідувач кафедри екології та охорони довкілля, Одеський державний екологічний університет, Україна


ORCID
Publons

Степаненко Сергій Миколайович


д.ф-м.н., проф., ректор Одеського державного екологічного університету, Україна


ORCID

Шмандій Володимир Михайлович


д.т.н., проф., завідувач кафедри екології, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградского, Україна


ORCID

Безак-Мазур Ельжбета


проф., д.н., Технологічний університет в Кельцах, Польща


ORCID

Бохоідзе Інга


проф., д.н. ,Кутаїський Державний університет імені А.Церетелі, Грузія


ORCID

Туркадзе Ціціно


проф., д.н., Кутаїський Державний університет імені А.Церетелі, Грузія


Варчол Йоланта


д.н., проф., Вроцлавський університет науки і техніки, професор кафедри очищення і охорони вод, Польща


ORCID

Гонта Марія


д.н., проф., Кишинівський державний університет, Молдавія


ORCID

Денафас Гінтарас


д.н., проф., Каунаський технологічний університет, Литва


ORCID

Длугогорський Богдан


д.н., проф., професор кафедри хімії та фізики, Університет Мердока, Австралія


ORCID
Publons

Крачунов Хрісто


д.н., проф., Варненський технічний університет, Болгарія


ORCID

Кордас Ольга


д.н., проф., Королівський технологічний університет, кафедра промислової екології, Швеція


ORCID

Ковальська Беата


д.н., проф., Люблінський технологічний університет, Польща


ORCID
Publons

Ковальський Даріуш


д.н., проф., Люблінський технологічний університет, Польща


ORCID
Publons

Гейнз Леенбергер


д.н., проф., Університет прикладних наук і мистецтв, Швейцарія


ORCID

Матсушіта Юн-Ічі


проф. Токайський університет, Японія


Нгуєн Куанг Трі


д.н., проф., Університет Далхоусі, Канада


ORCID

Петрус Роман


д.н., проф., Жешувський технологічний університет імені Ігнація Лукасевича, Польща


ORCID