Редакційна колегія

проф., д.т.н. Мальований М.С. (Національний університет «Львівська політехніка», Україна) – головний редактор
проф., д.т.н. Петрушка І.М. (Національний університет «Львівська політехніка», Україна) – заст. головного редактора
асист., к.т.н. Петрушка K.І. (Національний університет «Львівська політехніка», Україна) – відповідальний секретар

проф., д.т.н. Мороз О.І. (Національний університет «Львівська політехніка», Україна)
проф., д.т.н. Адаменко Я.О. (Івано-Франківський Національний технічний університет нафти і газу, Україна)
проф., д.т.н. Волошкіна О.С. (Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна)
проф., д.т.н. Крусір Г. В. (Одеська національна академія харчових технологій, Україна) 
проф., д.т.н. Мандрик О.М. (Івано-Франківський Національний технічний університет нафти і газу, Україна)
проф., д.б.н. Никифоров В.В. (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Україна)
проф., д.т.н. Петрук В.Г. (Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет, Україна)
проф., д.геол.-мін.н. Сафранов Т.А. (Одеський державний екологічний університет, Україна)
проф., д.ф-м.н. Степаненко С.М. (Одеський державний екологічний університет, Україна)
проф., д.т.н. Шмандій В.М. (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (за згодою), Україна)

проф., д.б.н. Бараташвілі Давід (Батумський державний університет імені Шота Руставелі, Грузія)
проф., д.н. Безак-Мазур Ельжбета (Технологічний університет в Кельцах, Польща)
проф., д.н. Бохоідзе Інга (Кутаїський Державний університет імені А.Церетелі, Грузія)
проф., д.н. Ціціно Туркадзе (Кутаїський Державний університет імені А.Церетелі, Грузія)
проф., д.н. Варчол Йоланта (Вроцлавський університет науки і техніки, Польща)
проф., д.н.  Гейнз Леенбергер (Університет прикладних наук і мистецтв, Швейцарія)
проф., д.н. Гонта Марія (Кишинівський державний університет, Молдавія)
проф., д.н. Денафас Гінтарас (Каунаський технологічний університет, Литва)
проф., д.н. Длугогорський Богдан (Університет в Ньюкаслі, Австралія)
проф., д.н. Крачунов Хрісто (Варненський технічний університет, Болгарія)
проф. Кордас Ольга (Королівський технологічний університет, Швеція)
проф., д.н. Ковальська Беата  (Люблінський технологічний університет, Польща)
проф., д.н. Ковальський Даріуш  (Люблінський технологічний університет, Польща)
проф. Матсушіта Юн-Ічі (Токайський університет, Японія)
проф., д.н. Нгуєн Куанг Трі (Університет Далхоусі, Канада)
проф., д.н. Петрус Роман (Жешувський технологічний університет імені Ігнація Лукасевича, Польща)
проф., д.н. Плаза Ельжбета (Королівський технологічний університет, Швеція)