Екологічні проблеми

Засновник і видавець:
Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна

Головний редактор:
проф. Мирослав Мальований

Виконавчий секретар:
к.т.н. Наталія Вронська

Журнал приймає статті в таких областях, як:

  • Екологія;
  • Охорона навколишнього середовища;
  • Природоохоронні технології;
  • Екологічна безпека;
  • Регіональні екологічні проблеми.

Періодичність видання:
4 номери на рік

Вільний доступ до тексту статтей