Екологічні проблеми

Науковий журнал «Environmental Problems» започаткований у 2016 році.

Включений до переліку наукових фахових видань України, наказ МОН України № 996 від 11.07.2017 р.

Включений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»), наказ МОН України від 17.03.2020 р. № 409 (Додаток 1)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 22284-12184Р.

Мова видання: англійська

Засновник і видавець:
Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна

Головний редактор:
проф. Мирослав Мальований

Відповідальний секретар:
к.т.н. Катерина Петрушка

Журнал «Environmental Problems» зареєстрований в науково-метричній базі даних Індекс Копернікус (Index Copernicus Journals Master List), реферується у Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського та індексується  Google Scholar.

Публікаціям журналу агентством CrossRef надаються цифрові ідентифікатори DOI.

Журнал приймає статті в таких областях, як:

  • Екологія;
  • Охорона навколишнього середовища;
  • Природоохоронні технології;
  • Екологічна безпека;
  • Регіональні екологічні проблеми.

Періодичність видання:
4 номери на рік

Вільний доступ до тексту статтей